GDPR compliance

Aplikácia používaná na zabezpečenie súladu tejto stránky s GDPR/CCPA/APPI získava vašu IP adresu a e-mailovú adresu na účely spracovania údajov. Viac informácií nájdete v Privacy Policy & Terms of Service a v sekcii ochrana osobných údajov